เรียนฟรีพื้นฐานการใช้งาน Excel สำหรับผู้เริ่มต้น Free Basic Microsoft Excel course for a beginner


เรียนฟรีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ๊กเซล สำหรับผู้เริ่มต้น
*คลิกที่ชื่อบทเรียนเพื่อเริ่มเรียน, บทเรียนละประมาณ 3-5 นาที
- การใช้งาน Worksheet                    (4:07 mins)
- การสร้างตาราง                               (3:25 mins)
- การเพิ่มแถว เพิ่มคอลัมน์                (5:47 mins)
- การลบแถว ลบคอลัมน์                    (5:41 mins)
- การจัดตำแหน่งตัวอักษรในเซลล์    (5:38 mins)

เพื่อการเรียนรู้ที่ง่ายขึ้นโปรดเตรียมอุปกรณ์ดังนี้
1. Tablet สำหรับเปิดบทเรียนผ่าน Youtube
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Excel ตั้งแต่เวอร์ชั่น 2013 ขึ้นมา


=====================
บทเรียนนี้ใช้เทคนิคการสร้างบทเรียนอีเลิร์นนิ่งอย่างง่ายด้วย Software ที่มีอยู่รอบตัว สนใจเรียน Workshop การสร้างบทเรียนอีเลิร์นนิ่งอย่าง พร้อมนำใส่ระบบ LMS ในรูปแบบ SCORM โปรดติดต่อ
SP Square Solutions Co., Ltd 086-398 5590
*Workshop 1 วัน 9.00 - 16.00 น. จัด ณ สถานที่ของท่าน ผู้เข้าเรียนไม่เกิน 3 ท่าน
ราคา 1,500 บาทต่อท่าน

=====================
เทคนิคการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ๊กเซล สำหรับผู้เริ่มต้น

0 comments:

Post a Comment