ส ส ท เดินหน้ายกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารปลอดภัย

ส.สัตวบาลฯเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารปลอดภัย

นครปฐม- สมาคมสัตวบาลฯ เผยภาคอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ของไทย มีการบริหารจัดการได้มาตรฐานโลก มุ่งส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรเลี้ยงสัตว์และบุคลากรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องตั้งแต่สัตวแพทย์ สัตวบาล เพื่อร่วมยกระดับอุตสาหกรรมปศุสัตว์ไทยก้าวสู่สากล และย้ำการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ในระบบคอนแทรกฟาร์ม มีส่วนเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในการผลิตอาหารปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
     
       นายสุเทพ วงศ์รื่น นายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดเผยว่า สมาคมฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการฟาร์มปศุสัตว์ของไทย จับมือกับสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก และสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย สมาคมภาคปศุสัตว์ และเกษตรกร เดินหน้าพัฒนาระบบการจัดการฟาร์มปศุสัตว์ รวมถึงพัฒนาศักยภาพของวิชาชีพในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การผลิตอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานสากล...
อ่านต่อที่ http://manager.co.th

ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย
http://www.ahathai.com/

0 comments:

Post a Comment